אודות מא''ת

המשכן לאוצרות התעלומות


מרכז למחקרים רב תחומיים שיאצור ידע על נושאים אוניברסאליים, שייערכו לתצוגות וירטואליות רב לשוניות, ויונגשו לסמארטפונים וטאבלטים.

 

 • הנושאים האוניברסאליים יכללו את מסורות היהדות וישראל, ותרבויות אחרות הרלוונטיות לנושא התצוגה.

 • נושא התצוגה הראשון: 'המעגל והציר'.

 • הארגון: עצמאי, ללא כוונות רווח, קומפקטי וחסכוני, שינוהל ע"י עמותה ומנהלי השלוחות.

 • מוסד דמוקרטי:

  • ​​בשלב א': לפני בניית המשכן, הגולשים, בנוסף לחשיפת תעלומות, יבחרו את נושאי תצוגות העתיד למא"ת.

  • בשלב ב':  במשכן הבנוי, המבקרים והגולשים ביחד, יבחרו את נושאי התצוגות.

 • קומפקטי:

  • בשלב א': מלבד תשלום שכר לצוותי חוקרים, עוזרים ויועצים, אין הוצאות.

  • בשלב ב': יתווספו 3 צוותי עובדים שינהלו את שלושת שלוחות המשכן הבנוי ופעילויותיו (ראה פרק ו').

 • בנק הידע: אוצרות הקניין הרוחני של מא"ת ייאספו וייערכו לתצוגות וירטואליות על ידי חוקרים רב תחומיים של מא"ת.

  • בשלב א': יספקו לגולשים בנוסף לתעלומה אחת בשבוע, אינפורמציה על תהליכי הבנייה.

  • בשלב ב': התעלומות יונגשו: לגולשים בסמארטפונים ובטאבלטים וגם למבקרי המשכן.

 • השפות:

  • בשלב א': עברית ו-אנגלית.

  • בשלב ב': יתווספו ערבית, סינית ו-צרפתית.

 • האתר:

  • בשלב א': יחשוף תעלומות לגולשים, יספק אינפורמציה לתורמים ולמדיה, ויעדכן על הליכי הבנייה.

  • בשלב ב': המשכן יספק למבקרים מעל 30 אופציות, גם לתצוגות וירטואליות וגם לאירועים חיים רבים (ראה פרק ה').

 • הטאבלט:

  • בשלב א': אינפורמציה תונגש לבעלי סמארטפונים וטאבלטים.

  • בשלב ב': בכניסה למשכן יקבל המבקר טאבלט בשפה שיבחר, שישמש כמדריך אישי רב תכליתי.

מטרת ייסודו, בנייתו ותפעולו של מא"ת:
בשלב א': התצוגות הוירטואליות שיונגשו לסמארטפונים, יעבירו את הגולשים מן המציאות אל המרחבים האוניברסאליים המשופעים בתעלומות.
בשלב ב': במשכן, תוענק למבקר חוויה טוטאלית ומציאותית תוך כדי אינטרקציה רב-תחומית (ראה פרק ה').

אלמנטים אלה הופכים את מא"ת ליחידי מסוגו בעולם.

"עם ערכי העבר, מא"ת ינסוק לעתיד!"

 

במה שונות תצוגות מא"ת בהשוואה לתערוכות במוזיאון?