רדיקל חופשי – מחולל מחלות או שליח מצוה לבריאת מציאות?

תעלומה המחברת בין גישות של מדע ורוח –

מאת דר' סמדר לוי

 

כיצד מוטיב המעגל והציר משקפים בריאה במרחב ארץ?

בריאת מציאות מתאפיינת במימוש והגשמה של פוטנציאל אחד מיני רבים.

המעגל, מסמל את השלם, את כל הפוטנציאלים כולם, את אוסף כל הנקודות המרכיבות אותו. הציר, מסמל בחירה בנקודה אחת על פני המעגל, נקודה פוטנציאלית, ראשונית, כאשר ממולה, על גבי המעגל תהיה נקודה נוספת. הדרך בין הנקודה הראשונית לזו שממולה תסמל את הציר. כך בעולם ארץ, בכל נקודת התחלה שנבחר, יהיה לנו מסע חיים שישלים ויממש ציר פוטנציאלי מתוך אוסף אפשרויות הקיימות על פני המעגל.

באופן הבא, הציר תמיד יחלק את המעגל לשני חצאים משלימים והפוכים, וישמור על הדיכוטומיה המאפיינת את מרחב המציאות בפלנטת ארץ (טוב ורע, שלילי וחיובי, למטה ולמעלה, ימין ושמאל, אור וחושך).

תמונה מתוך Azaron Derius – Brothers of Dichotomy 1.

כיצד מבנה המעגל והציר באים לידי ביטוי בעולמות הטבע והחומר?

עולם הביו כימיה, מציג בפנינו כיצד חומר המורכב מאטומים, מתנהל בתוך מערכת חיה. המעגל, מהווה את צורתו, היקפו ופוטנציאל התרחבותו של יחידת החומר הבסיסית בטבע, האטום. האטום מורכב ממעגל פנימי, הגרעין, בו מצויים הפרוטונים, וממעגלים חיצוניים, הנקראים אורביטלים בהם נעים האלקטרונים. ככל שהחומר (האטום) גדול יותר, תהיה התרחבות של מעגלים נוספים, שיכילו כמות גדולה יותר של אלקטרונים. כלומר, פרט לתנועת המעגל המאפשרת מרחב חיים קיים, תהיה תנועה של ציר אשר תאפשר התרחבות לממדי קיום ותנועה נוספים של החלקיקים.


 

התמונה מתארת באופן כללי התרחבות של אורבטלים במרחב תוך שימוש בכח הוקטור של הציר האופקי וסידורם בהתאם לרמת התנע הזוויתי הקוונטי [2].

מהו רדיקל חופשי? רדיקל חופשי הוא מושג הלקוח מהאקדמיה, מעולם הכימיה, ועל פי הגדרתו המדעית, רדיקל חופשי הוא כל אטום או מולקולה בעל אלקטרון בלתי מזווג במעגל החיצוני (אורביטל) של האטום [3]. 


 

התמונה מציגה באופן סכמטי את המבנה המעגלי של גרעין האטום והאורביטלים המקיפים אותו. האלקטרונים (העיגולים האדומים) מופיעים במרחב בזוגות. כאשר אלקטרון נמצא בודד, לא מזווג, זהו רדיקל חופשי [4].

מה עניין זיווג האלקטרונים באטום? מהי חשיבותו?

בכל חומר בטבע, האלקטרונים באטום מסודרים בזוגות, מצומדים, מזווגים והופכיים. כאשר אלקטרון נמצא במצב בודד, בלתי מזווג, הוא יהיה חסר ולא יציב מבחינה אנרגטית. עקב כך, הוא יהיה מאוד ריאקטיבי וישאף להתמלא באלקטרון נוסף על מנת ליצור איזון. במילים אחרות, למצב כזה יהיה רצון חזק לקבל מילוי אנרגטי. 

תמונה מתוך הספר "הרדיקל החופשי" / סמדר לוי [5].

התמונה מציגה באופן מטפורי את מצב האלקטרונים במרחב, בכל היש הקיים בטבע. בכל העולמות, עולם החי הצומח והדומם. בטבע כולו, בכל אטום, מסודרים האלקטרונים במרחב מעגלי בזוגות. מצומדים. מזווגים. הופכיים ומשלימים. דיכוטומיה.

האם ישנה נקודת מבט גבוהה יותר לעניין החיסרון ובעקבותיו לחיפוש אחר מילוי?

על פי תורת הסוד היהודית, תורת הקבלה, לכל נברא בצורתו החומרית (מצב הקרוי כלי) יש רצון לקבל מילוי. המילוי הוא האנרגיה (קרוי אור). "אין אור בלי כלי כמו שאין מילוי בלי חיסרון. לפי זה יוצא שדבר שלם נקרא אור וכלי, שהם מתחלקים לב' חצאים: חציה הא' הוא הכלי, היינו החיסרון. חציה הב' הוא האור, היינו המילוי" (הרב ברוך אשלג) [6].

 

אם כן, מהי נקודת החיבור בין הגישה המדעית עם זו הרוחנית? ניתן לומר שכאשר נוצר רדיקל חופשי, כלומר כאשר נוצר חוסר (באלקטרון), מתעורר הרצון לקבלת מילוי. ברגע זה, נקודה זו הופכת לנקודה ראשית, ונוצר מצב של בראשית. מכאן, הנקודה תצא לדרך, למסע, על מנת לקבל מילוי, להשלים את הרצון, את החלק החסר. המדע מראה לנו שהמילוי נוצר ע"י חיבורים אנרגטיים, ע"י קשרים כימיים בין אטומים שונים או דומים, ע"י שיתוף פעולה עם אלקטרונים נוספים שייקחו חלק במסע של הנקודה (האלקטרון הבודד) עד להשלמת הציר, ומיזוג מלא עם הנקודה השנייה הנמצאת במולות, על פני המעגל. 

 

האם יתכן שהשילוב בין הגישות, חושף היבט נסתר של פעילות הרדיקל? מבחינה מדעית ורפואית, הרדיקל החופשי הוא צורון הרסני, מחולל מחלות, מאיץ הזדקנות ולבסוף מביא למוות תאי. כלומר, בעל תפקיד שלילי וסופני. לעומת זאת, מנקודת ראות כללית יותר, גלובלית, יצירת הרדיקל מאפשרת יצירת מציאות אלטרנטיבית. סטייה ממצב אחד למצב אחר. שינוי מנתיב אחד לנתיב אחר. מנקודה אחת לנקודה אחרת. כלומר למעשה, שילוב המיידעים מציע משמעות חדשה, איזוטרית לתפקיד הרדיקל. ספק הפוך? ספק משלים?

 

נקודת מבט רחבה זו מעלה שאלה גדולה יותר, והיא האם יתכן שהרדיקל החופשי שותף במנגנון בריאתי של הטבע ליצירת מציאות? האם הרדיקל הוא שחקן מפתח במגרש האבולוציוני?

נבהיר שכדי למלא את עצמו בחלק החסר, הרדיקל החופשי מתקיף אטומים ומולקולות שפוגש בדרכו. בכך הוא יוצר טרנספורמציה ומביא לשינוי של החומר המותקף. בהמשך לכך, החומר המותקף יהפוך לחסר, וכך הוא בעצמו יהפוך להיות רדיקל ויתקיף את החומר הבא שיפגוש. באופן הבא, בתגובת שרשרת נקבל מרוץ שליחים שמטרתם שינוי הקיים ובניה של סביבה חדשה.

 

ניתן להעמיק ולחקור במהות תפקידו של הרדיקל, ולשאול שאלות נוספות כגון האם יתכן שישנו מנגנון מובחן ושיטתי, מוצפן, שמטרתו שדרוג ואתחול מחדש של מבנים קיימים? הרס לצורך בניה מחדש? תיקון והתמרה של חומר שתם זמנו? זאת, לטובת מימוש והנכחה של פוטנציאל חדש, של בנית צירים חדשים על פני המעגל והתרחבותם למעגלים נוספים.

לסיום, נבחן - כיצד הכוחות המייצגים את המעגל והציר משפיעים על בריאת מציאות של הרדיקל החופשי?  המעגל משול לאנרגיה נקבית, מכילה, משמרת את הקיים, פסיבית. הציר מסמל את האנרגיה הזכרית, המתפרצת, ההישגית, אשר נעה לכיוון מטרה ומממשת אותה. ראינו שבאפשרותו של הרדיקל החופשי לשבור מעגלים קיימים ובעזרת כח הציר, הזכרי, לפרוץ וליצור מעגלים חדשים. מכאן, שדרך התמרה ושינוי, בהפעלת כח פטריאכלי, הרדיקל משיג שחלוף ובריאה מחדש של פוטנציאלים במרחב קיים.

 

סמדר לוי,  בעלת תואר דוקטור (Ph.D.) בביוכימיה מטעם בית הספר לרפואה בהדסה עין כרם, האוניברסיטה העברית. התמחתה במנגנוני רעילות של רדיקלים חופשיים בביולוגיה וברפואה. עסקה במחקר אקדמי בארץ ובעולם. כתבה ספר ילדים בשם "הרדיקל החופשי" הפונה לכל המשפחה. הספר ברובד הפנימי שלו מתאר מצב של חוקיות אנרגטית בעולם של חומר. כיום, חוקרת נושאים של תודעה ומחברת גישות של מדע ורוח.

 

מקורות:

תמונה מתוך- Brothers of Dichotomy / Azaron Derius   (2016-2017).      
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Circular.Polarization.Circularly.Polarized.Light_Left.Hand.Animation.305x190.255Colors.gif
https://en.wikipedia.org/wiki/Radical_(chemistry)
https://en.wikipedia.org/wiki/Free-radical_theory_of_aging
תמונה מתוך הספר "הרדיקל החופשי" / סמדר לוי. ספר ילדים הפונה לכל המשפחה. הוצאת צמרת (2016).
מאמר מילוי וכלי, מתוך אגרות הרב ברוך אשלג, פירוש הסולם על פי ספר הזהר הקדוש. (תשמ"ט-תשנ"א). כתבי רב"ש, כרך ב', שלבי הסולם, אגרות. תש"ן- מאמר כ', עמוד 1055, שנה 1989/90. נדפס בישראל (2008), המכון למחקר ע"ש הרב אשל"ג.